เทวดาน่ารู้

รั้วตาข่ายเทวดา ทนสนิม ใช้นาน 40 ปี*
ยืนยันด้วยผลการทดสอบว่าปริมาณการชุบซิงค์หนาจริง ตามมาตรฐาน ASTM A90

 

รั้วตาข่าย หรือ รั้วตาข่ายถักปม ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี หัวใจสำคัญของสินค้าประเภทนี้คือ ลวด ซึ่งลวดที่นำมาผลิตต้องคุณภาพดีผ่านกระบวนการเคลือบกันสนิมหรือชุบซิงค์ (Zinc) ปริมาณการชุบซิงค์คือตัววัดการทนสนิม จากนั้นเอามาเทียบกับสภาพอากาศเพื่อดูอายุการใช้งาน ซึ่งโดยปัจจุบัน รั้วตาข่ายตามท้องตลาดทั่วไป มีหลายประเภท

การชุบซิงค์แบบไฟฟ้า (Electro Galvanized) คือกระบวนการเคลือบซิงค์บางๆ โดยใช้กระบวนการใช้ไฟฟ้าเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าผ่านทางตัวซิงค์ไปยังลวด เป็นวิธีการชุบซิงค์แบบต้นทุนต่ำ เพราะมีความบางเบาของการชุบซิงค์ เฉลี่ยอยู่ที่ 6-8 กรัม/ตารางเมตร จะไม่เหมาะกับงานนอกอาคารที่มีสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น

การชุบซิงค์แบบจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanized) คือกระบวนการเคลือบโลหะลงไปในบ่อซิงค์ ทำให้ซิงค์เคลือบติดกับโลหะ จากนั้นใช้ลมเป่าเพื่อควบคุมปริมาณซิงค์ โดยการชุบซิงค์แบบจุ่มร้อนมีข้อดีคือ ทนสนิม แต่อย่างไรก็ตามต้องดูที่ปริมาณการชุบซิงค์ ปัจจุบันการชุบซิงค์จะเริ่มตั้งแต่ 20-300 กรัม ส่วนข้อจำกัดของการชุบแบบนี้คือผิวโลหะอาจจะไม่สม่ำเสมอทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของโรงงาน

รั้วตาข่ายเทวดา และ ลวดหนามเทวดา ผลิตจากลวดเหล็กที่ใช้วิธีการชุบซิงค์แบบจุ่มร้อนหนาพิเศษ โดยลวดทุกล็อต ของเราจะมีสุ่มวิธีการทดสอบลวด ว่าในแต่ล็อตซิงค์จะต้องอยู่ในปริมาณที่ได้มาตรฐานกำหนด ซึ่งรั้วตาข่ายเทวดา ลวดหนามเทวดา  จะใช้วิธีการทดสอบด้วยการวิเคราะห์ปริมาณสารเคลือบสังกะสี เป็นวิธีทดสอบที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับ มาตรฐานสากลเลือกการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM A90/A 90M-13 เพื่อประเมินว่าปริมาณสังกะสีที่รั้วตาข่ายเทวดา และ ลวดหนามเทวดา นั้นชุบสังกะสีอยู่ที่เท่าไหร่ มีอายุการใช้งานได้ยาวนานกี่ปี

รูปที่ 1 : ผลการวิเคราะห์น้ำหนักสังกะสีของรั้วตาข่ายเทวดา เส้นแนวตั้ง และ เส้นแนวนอน

ซึ่งจากผลการทดสอบวิเคราะห์หาน้ำหนักสังกะสีที่เคลือบของ รั้วตาข่ายเทวดา ที่เราได้ทำการทดสอบนั้น มีปริมาณการชุบสังกะสีที่มากกว่า 245 กรัม/ตารางเมตร (ตามมาตรฐาน AS/NZs) เป็นปริมาณการชุบสังกะสีที่หนาที่สุดในตลาดตอนนี้ และเราได้นำผลทดสอบมาเทียบกับอายุการใช้งาน โดยเทียบกับสภาพแวดล้อมของการกัดกร่อน ตามมาตรฐาน EN ISO 9224 : 1992 และเมื่อเทียบกับกราฟอายุการใช้งานที่คาดไว้ รั้วตาข่ายเทวดา จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 40 ปี*

รูปที่ 2 : กราฟอายุการใช้งานที่คาดไว้ (ค่าเฉลี่ย)
รูปที่ 3 : ตารางข้อมูลการทดสอบระดับความสึกกร่อน C1-C4
รั้วตาข่ายเทวดา ลวดหนามเทวดา เราจะทำการทดสอบ ลวดทุกล๊อต จะต้องรักษาปริมาณสังกะสีที่รั้วตาข่ายเทวดากำหนดไว้ให้ได้ตามมาตรฐานทุกครั้ง รั้วตาข่ายเทวดา เน้นใส่ใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าทุกตัว และซื่อสัตย์กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อให้ลูกค้าของเราได้ของรับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และ คุ้มค่าที่สุด

มาตรฐานการทดสอบ ASTM A90/A

มาตรฐานการทดสอบ ASTM A90/A เป็นมาตรฐานสำหรับการคำนวณน้ำหนักของการเคลือบสังกะสีบนเหล็กและเหล็กกล้า โดยทั่วไปการกำหนดหรือชั้นการเคลือบที่แตกต่างกันจะจัดส่งในข้อมูลจำเพาะสำหรับสินค้าที่เคลือบสังกะสี เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเลือกน้ำหนักการเคลือบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานที่ต้องการ โดยวิธีการทดสอบปริมาณสารเคลือบสังกะสี มีดังนี้

วิธีการทดสอบด้วยการวิเคราะห์ปริมาณสารเคลือบสังกะสี

โดยวิธีการทดสอบรั้วตาข่ายเทวดา ลวดหนามเทวดา เพื่อที่จะหาน้ำหนักสังกะสีที่เคลือบ วิธีการมีดังนี้

1. การเตรียมการสารละลายที่ใช้ในการทดสอบ

1.1 ละลายแอนทิโมนี ออกไซต์ 20 กรัม ในกรดไฮโดรคลอริก ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 1.18 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรในปริมาตร 1000 มิลลิเมตร

1.2 เติมสารละลายที่ได้จากข้อ 1.1 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงในกรดไฮโดรคลอริกความหนาแน่น 1.18 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรในปริมาตร 100 มิลลิเมตร ให้เตรียมทันทีก่อนจะเริ่มการทดสอบ

2. วิธีการหาน้ำหนักสังกะสีที่เคลือบ

2.1 ขนาดของชิ้นทดสอบใช้เส้นลวดยาว 300 ถึง 600 มิลลิเมตร และทำความสะอาด ตัวอย่างด้วยไตรคลอโรด์เอทีลีน ล้างน้ำให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง

2.2 ชั่งน้ำหนักชิ้นทดสอบ ให้มีความละเอียดถึง 1 มิลลิกรัม แล้วนำไปจุ่มในสารละลายที่ได้จากข้อ 1.2 เมื่อสังกะสีละลายจนหมดแล้ว นำชิ้นทดสอบไปล้างน้ำให้สะอาด เช็คให้แห้งแล้วชั่งน้ำหนักอีกครั้ง ให้มีความละเอียดถึง 1 มิลลิกรัม และ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นทดสอบ ให้ละเอียด 0.02 มิลลิเมตร

2.3 คำนวณหาน้ำหนักสังกะสีที่เคลือบ C=[(W1-W2)/W2]× D × M

เมื่อ C = น้ำหนักสังกะสีที่เคลือบ เป็นกรัมต่อตารางเมตร
W1 = น้ำหนักของชิ้นทดสอบ ก่อนจุ่มสารละลาย เป็นกรัม
W2 = น้ำหนักของชิ้นทดสอบ หลังจุ่มสารละลาย เป็นกรัม
D = เส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นทดสอบหลังจากจุ่มในสารละลาย เป็นมิลลิเมตร
M = ตัวคงที่ = 1.96 x 10^3 เมื่อ D เป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 4 : วิธีการหาน้ำหนักสังกะสีที่เคลือบของรั้วตาข่ายเทวดาเส้นแนวตั้ง
รูปที่ 5 : วิธีการหาน้ำหนักสังกะสีที่เคลือบของรั้วตาข่ายเทวดาเส้นแนวนอน

สังกะสี (Zinc)

สังกะสี (Zinc) เป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีสัญลักษณ์เคมีคือ Zn และมีตั้งแต่สีเทาอ่อนจนถึงเงินขาว โดยมีความแข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อน ซึ่งทำให้มีการนำมาใช้งานในหลายแวดวง เช่น การผลิตเหล็กกล้าและรถยนต์ การผลิตแบตเตอรี่ และการผลิตโลหะเหล็กแผ่นสำหรับหลังคาและผนังสำหรับอาคาร นอกจากนี้ เหล็กสังกะสียังมีคุณสมบัติที่ทนต่อการกัดกร่อนด้วยความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียชั้นผิวที่อยู่ภายนอกโดยการเกิดการกัดกร่อนก่อนถึงเหล็กที่อยู่ภายใน ทำให้เหล็กสังกะสีเป็นวัสดุที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในสภาวะอากาศชื้น และสภาวะอากาศที่มีความเป็นกรดและเกิดการกัดกร่อนง่าย นอกจากนี้ เหล็กสังกะสียังเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ ซึ่งมีอยู่ในอาหารบางชนิดเช่นเนื้อสัตว์ ถั่วเหลือง และผักสีเขียว ซึ่งมีปริมาณเหล็กสังกะสีที่เพียงพอต่อการบำรุงร่างกายของมนุษย์ในปริมาณที่เหมาะสม

*ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการใช้งาน

เทวดาน่ารู้

รั้วตะแกรงเหล็ก ตัวเลือกที่ทนทาน ปลอดภัย เหมาะกับการใช้งานหลากหลายในเมืองไทย
รั้วตะแกรงเหล็ก ตัวเลือกที่ทนทาน ปลอดภัย เหมาะกับการใช้งานหลากหลายในเมืองไทย
ทำความรู้จัก รั้วตะแกรงเหล็กเลือกแบบไหนดี? มีกี่แบบให้เลือกกันนะ?
ทำความรู้จัก รั้วตะแกรงเหล็กเลือกแบบไหนดี? มีกี่แบบให้เลือกกันนะ?
โปรโมชั่น งานเหลืองจันท์ 2567
โปรโมชั่นพิเศษ เกษตรแฟร์ ปี 67
เปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนด เริ่มวันนี้ เกษตรกร เช็คสิทธิ์-วิธี ด่วน!
โปรโมชั่นพิเศษ เกษตรกำแพงแสน ปี 66
เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ ภาษีที่ดิน vs ภาษีโรงเรือน แตกต่างกันอย่างไร?
อัพเดต! อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 ใครต้องจ่าย? ต้องจ่ายเท่าไหร่?
โปรโมชั่น วันเกิดรั้วเทวดาครบ 10 ปี ทั้งลด ทั้งแถม
ประเภทอาหารไก่
6 ประเภทอาหารไก่ ได้ประโยชน์