เสารั้วเหล็ก Y Post

รูปสเปคเสา y post ทั้ง 3 รุ่น

เสารั้วเหล็ก Y Post เสารั้วเหล็กทนสนิม เสารั้วสำเร็จรูปของรั้วตาข่ายเทวดา มีโครงสร้างเสารั้วหนาพิเศษมีรอยหยักตลอดแนวเสารั้วเพื่อรองรับรั้วตาข่าย หรือรั้วลวดหนาม สามารถจะติดตั้งคู่กับรั้วตาข่ายถักปม และ ลวดหนามเทวดาได้อย่างดี เสารั้ว Y Post ผลิตจากเหล็กกล้าและเคลือบสารกันสนิมหรือชุบซิงค์อย่างหนาแบบจุ่มร้อน (Hot Dipped Heavy Galvanized) ชุบซิงค์หนากว่าเสาเหล็กทั่วไป 3 เท่า ทำให้อายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี* สามารถใช้ล้อมพื้นที่ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรั้วล้อมบ้าน รั้วล้อมพื้นที่ รั้วล้อมสวน รั้วล้อมฟาร์ม รั้วล้อมสัตว์เล็ก-ใหญ่

เสารั้ว Y Post มี 3 ความสูงให้เลือกใช้งาน

เสารั้วเหล็ก Y post ยาว 2 เมตร ปกติต้นละ 335 บาท  พิเศษ ต้นละ 285 บาท
เสารั้วเหล็ก Y post ยาว 2.50 เมตร ปกติต้นละ 410 บาท พิเศษ ต้นละ 365 บาท
เสารั้วเหล็ก Y post ยาว 2.80 เมตร ปกติต้นละ 480 บาท พิเศษ ต้นละ 430 บาท

จุดเด่นเสารั้วเหล็ก Y Post

ไอคอน เสารั้วแข็งแรง

เสารั้วแข็งแรง

เสารั้ว Y POST ผลิตจากเหล็กกล้ามีรูปเป็นตัว Y และมีโครงสร้างหนาพิเศษ (Heavy Duty) เหมาะกับการใช้งานทุกประเภท

ไอคอน เสารั้วทนสนิม

เสารั้วทนสนิม

เสารั้ว Y Post เคลือบสารป้องกันสนิมหรือชุบซิงค์อย่างหนาแบบจุ่มร้อน (Hot Dipped Heavy Galvanized) ชุบซิงค์หนากว่าเสาเหล็ก หรือเสาแป๊ปทั่วไป 3 เท่า ทำให้อายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี*

ไอคอน เสารั้ว อเนกประสงค์

เสารั้ว อเนกประสงค์

เสารั้ว Y Post ออกแบบรอยหยักตลอดแนวเสารั้ว เพื่อมารับตาข่ายและลวดหนาม จึงสามารถใช้ได้กับลวดหนาม และรั้วตาข่ายทุกประเภท

ไอคอน เสารั้ว ติดตั้งง่าย

เสารั้ว ติดตั้งง่าย

เสารั้ว Y post มีรูด้านหลังเสา ถูกออกแบบมาสำหรับการสอดเส้นลวดเพื่อใช้ในการยึด รั้วตาข่าย และลวดหนาม ระยะห่างได้ถึง 4-6 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพดินและการใช้งาน

รายละเอียดเสารั้วเหล็ก Y Post

เสารั้วเหล็ก Y Post มีทั้งหมด 3 รุ่นความสูง ให้เลือกใช้ สำหรับพื้นที่ หลากหลาย และการใช้งานต่างๆ ไม่ว่าจะล้อมพื้นที่ ล้อมสัตว์ ล้อมสวน เป็นต้น

ความสูงของเสาเหล็ก Y postเสาเหล็ก Y post 2 เมตรเสาเหล็ก Y post 2.50 เมตรเสาเหล็ก Y post 2.80 เมตร
ความสูงของตาข่ายความสูงตั้งแต่ 90-120 ซม.ความสูงตั้งแต่ 121-165 ซม.ความสูงตั้งแต่ 166-220 ซม.
รูปสเปคเสา y post ทั้ง 3 รุ่น

ตัวอย่างการใช้จริง เสารั้วเหล็ก Y Post

เสารั้วเหล็ก Y Post
รูปสเปคเสา y post ทั้ง 3 รุ่น

เสารั้วเหล็ก Y Post เสารั้วเหล็กทนสนิม เสารั้วสำเร็จรูปของรั้วตาข่ายเทวดา มีโครงสร้างเสารั้วหนาพิเศษมีรอยหยักตลอดแนวเสารั้วเพื่อรองรับรั้วตาข่าย หรือรั้วลวดหนาม สามารถจะติดตั้งคู่กับรั้วตาข่ายถักปม และ ลวดหนามเทวดาได้อย่างดี เสารั้ว Y Post ผลิตจากเหล็กกล้าและเคลือบสารกันสนิมหรือชุบซิงค์อย่างหนาแบบจุ่มร้อน (Hot Dipped Heavy Galvanized) ชุบซิงค์หนากว่าเสาเหล็กทั่วไป 3 เท่า ทำให้อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี* สามารถใช้ล้อมพื้นที่ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรั้วล้อมบ้าน รั้วล้อมพื้นที่ รั้วล้อมสวน รั้วล้อมฟาร์ม รั้วล้อมสัตว์เล็ก-ใหญ่
เสารั้ว Y Post มี 3 ความสูงให้เลือกใช้งาน

เสารั้วเหล็ก Y post ยาว 2 เมตร ปกติต้นละ 335 บาท  พิเศษ ต้นละ 285 บาท
เสารั้วเหล็ก Y post ยาว 2.50 เมตร ปกติต้นละ 410 บาท พิเศษ ต้นละ 365 บาท
เสารั้วเหล็ก Y post ยาว 2.80 เมตร ปกติต้นละ 480 บาท พิเศษ ต้นละ 430 บาท

จุดเด่นเสารั้วเหล็ก Y Post

ไอคอน เสารั้วแข็งแรง

เสารั้วแข็งแรง

เสารั้ว Y POST ผลิตจากเหล็กกล้ามีรูปเป็นตัว Y และมีโครงสร้างหนาพิเศษ (Heavy Duty) เหมาะกับการใช้งานทุกประเภท

ไอคอน เสารั้วทนสนิม

เสารั้วทนสนิม

เสารั้ว Y Post เคลือบสารป้องกันสนิมหรือชุบซิงค์อย่างหนาแบบจุ่มร้อน (Hot Dipped Heavy Galvanized) ชุบซิงค์หนากว่าเสาเหล็ก หรือเสาแป๊ปทั่วไป 3 เท่า ทำให้อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี*

ไอคอน เสารั้ว อเนกประสงค์

เสารั้ว อเนกประสงค์

เสารั้ว Y Post ออกแบบรอยหยักตลอดแนวเสารั้ว เพื่อมารับตาข่ายและลวดหนาม จึงสามารถใช้ได้กับลวดหนาม และรั้วตาข่ายทุกประเภท

ไอคอน เสารั้ว ติดตั้งง่าย

เสารั้ว ติดตั้งง่าย

เสารั้ว Y post มีรูด้านหลังเสา ถูกออกแบบมาสำหรับการสอดเส้นลวดเพื่อใช้ในการยึด รั้วตาข่าย และลวดหนาม ระยะห่างได้ถึง 4-6 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพดินและการใช้งาน

รายละเอียดเสารั้วเหล็ก Y Post

เสารั้วเหล็ก Y Post มีทั้งหมด 3 รุ่นความสูง ให้เลือกใช้ สำหรับพื้นที่ หลากหลาย และการใช้งานต่างๆ ไม่ว่าจะล้อมพื้นที่ ล้อมสัตว์ ล้อมสวน เป็นต้น

ความสูงของเสาเหล็ก Y postเสาเหล็ก Y post 2 เมตรเสาเหล็ก Y post 2.50 เมตรเสาเหล็ก Y post 2.80 เมตร
ความสูงของตาข่ายความสูงตั้งแต่ 90-120 ซม.ความสูงตั้งแต่ 121-165 ซม.ความสูงตั้งแต่ 166-220 ซม.
รูปสเปคเสา y post ทั้ง 3 รุ่น

ตัวอย่างการใช้จริง เสารั้วเหล็ก Y Post