ติดตั้งรั้วตาข่าย

คลิปวิดีโอการติดตั้งรั้วตาข่ายเทวดา

การติดตั้งรั้วตาข่ายเทวดา

การติดตั้งรั้วเทวดา 4 ขั้นตอนง่ายๆ ติดตั้งรั้ว  “ตั้ง ผูก ดึง มัด”
การติดตั้งรั้ว รั้วตาข่ายถักปมเทวดา รั้วตาข่ายราคาถูกคุณภาพครบมีเพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ ของการติดตั้งรั้ว “ตั้ง ผูก ดึง มัด ” การติดตั้งรั้วตาข่ายถักปม ติดตั้งคล้ายกับการติดตั้งรั้วลวดหนามแบบเดิมๆ เเต่วิธีการติดตั้งรั้วตาข่าย จะติดตั้งรั้วได้ง่ายกว่า  ประหยัดเวลามากกว่า ประหยัดค่าแรงมากกว่า และ รั้วราคาถูกกว่าถ้าเทียบกับลวดหนามเท่ากับจำนวนเส้นเท่ากัน

ติดตั้งรั้ว

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งเสารั้ว

วัดพื้นที่ที่ต้องการล้อมรั้ว ติดตั้งเสารับแรง (เสาต้นแรก เสาเข้ามุม และเสาต้นสุดท้าย) และเสารั้ว โดยการวัดระยะและตั้งเสารั้วให้ได้แนว สามารถใช้ลวดหรือเชือกขึงเป็นแนวรั้วชั่วคราว และใช้ที่วัดระดับน้ำเพื่อเช็คว่าเสารั้วตั้งตรง ควรทิ้งให้ปูนเซ็ทตัวอย่างน้อย 1วัน เพื่อเสารับแรงและเสารั้วสามารถรับแรงดึงได้ดี ทนแรงกระแทก

ติดตั้งรั้วตาข่าย

ขั้นตอนที่ 2 ผูกตาข่าย

ผูกตาข่ายทุกเส้นกับเสารับแรง (เสาต้นแรก) จากนั้นให้คลี่และกลิ้งรั้วตาข่ายไปตามแนวรั้วจนถึงเสารับแรงต้นสุดท้ายของแนวรั้ว และยกรั้วตาข่ายขึ้นตั้งเพื่อเตรียมดึงตาข่าย            

ติดตั้งรั้วตาข่ายเทวดา

ขั้นตอนที่ 3 ดึงตาข่ายทั้งแผง

ดึงตาข่ายทั้งแผง โดยการใช้ประกับไม้หรือประกับเหล็กยึดกับตาข่ายตรงส่วนเสาต้นสุดท้ายของแนวรั้ว ใช้เครื่องมือดึงตาข่าย (รอกมือโยกทั่วไป ขนาด 1-2 ตัน) เพื่อช่วยดึงรั้วตาข่ายให้ตึง จากนั้นนำลวดของตาข่ายทุกเส้นผูกกับเสาต้นสุดท้าย เท่านี้การติดตั้งรั้วก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนการ “ดึง”.      

วิธีติดตั้งรั้ว

ขั้นตอนที่ 4 มัดตาข่าย

มัดตาข่ายกับเสารั้วทุกต้นด้วยลวดผูกตาข่าย ลวดชุบซิงค์เทวดา ขนาด 2.50 มม. แนะนำว่าควรมัด 3-4 จุดต่อเสารั้วให้ครบทั้งหมด เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งรั้วเทวดาอย่างสมบูรณ์

ติดตั้งรั้วตาข่าย

คลิปวิดีโอการติดตั้งรั้วตาข่ายเทวดา

การติดตั้งรั้วตาข่ายเทวดา

การติดตั้งรั้วเทวดา 4 ขั้นตอนง่ายๆ ติดตั้งรั้ว  “ตั้ง ผูก ดึง มัด”
การติดตั้งรั้ว รั้วตาข่ายถักปมเทวดา รั้วตาข่ายราคาถูกคุณภาพครบมีเพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ ของการติดตั้งรั้ว “ตั้ง ผูก ดึง มัด ” การติดตั้งรั้วตาข่ายถักปม ติดตั้งคล้ายกับการติดตั้งรั้วลวดหนามแบบเดิมๆ เเต่วิธีการติดตั้งรั้วตาข่าย จะติดตั้งรั้วได้ง่ายกว่า  ประหยัดเวลามากกว่า ประหยัดค่าแรงมากกว่า และ รั้วราคาถูกกว่าถ้าเทียบกับลวดหนามเท่ากับจำนวนเส้นเท่ากัน

ติดตั้งรั้ว

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งเสารั้ว

วัดพื้นที่ที่ต้องการล้อมรั้ว ติดตั้งเสารับแรง (เสาต้นแรก เสาเข้ามุม และเสาต้นสุดท้าย) และเสารั้ว โดยการวัดระยะและตั้งเสารั้วให้ได้แนว สามารถใช้ลวดหรือเชือกขึงเป็นแนวรั้วชั่วคราว และใช้ที่วัดระดับน้ำเพื่อเช็คว่าเสารั้วตั้งตรง ควรทิ้งให้ปูนเซ็ทตัวอย่างน้อย 1วัน เพื่อเสารับแรงและเสารั้วสามารถรับแรงดึงได้ดี ทนแรงกระแทก

ติดตั้งรั้วตาข่าย

ขั้นตอนที่ 2 ผูกตาข่าย

ผูกตาข่ายทุกเส้นกับเสารับแรง (เสาต้นแรก) จากนั้นให้คลี่และกลิ้งรั้วตาข่ายไปตามแนวรั้วจนถึงเสารับแรงต้นสุดท้ายของแนวรั้ว และยกรั้วตาข่ายขึ้นตั้งเพื่อเตรียมดึงตาข่าย            

ติดตั้งรั้วตาข่ายเทวดา

ขั้นตอนที่ 3 ดึงตาข่ายทั้งแผง

ดึงตาข่ายทั้งแผง โดยการใช้ประกับไม้หรือประกับเหล็กยึดกับตาข่ายตรงส่วนเสาต้นสุดท้ายของแนวรั้ว ใช้เครื่องมือดึงตาข่าย (รอกมือโยกทั่วไป ขนาด 1-2 ตัน) เพื่อช่วยดึงรั้วตาข่ายให้ตึง จากนั้นนำลวดของตาข่ายทุกเส้นผูกกับเสาต้นสุดท้าย เท่านี้การติดตั้งรั้วก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนการ “ดึง”.      

วิธีติดตั้งรั้ว

ขั้นตอนที่ 4 มัดตาข่าย

มัดตาข่ายกับเสารั้วทุกต้นด้วยลวดผูกตาข่าย ลวดชุบซิงค์เทวดา  ขนาด 2.50 มม. แนะนำว่าควรมัด 3-4 จุดต่อเสารั้วให้ครบทั้งหมด เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งรั้วเทวดาอย่างสมบูรณ์