เทวดาน่ารู้
10 คำถามที่ต้องรู้ก่อนเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

10 คำถามที่ต้องรู้ก่อนเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ใกล้เข้ามาแล้วกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะเริ่มกันในเดือนสิงหาคม 63 นี้ ครั้งก่อนเทวดาได้มีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ที่ดิน 4 ประเภท ที่อยู่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันนี้เทวดาได้รวบรวมคำถาม 10 คำถามต้องรู้ ที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากยิ่งขึ้น แต่ต้องบอกก่อนว่าภาษีที่ดินใหม่นี้เป็นการเก็บทดแทนภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือน ไม่ได้มีการเก็บซ้ำซ้อนแต่อย่างใด และเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวล่วงหน้ากัน เรามาเริ่มคำถามที่ทุกคนอยากรู้และสงสัยกัน

คำถามที่ 1 ใครกันบ้างที่ต้องเสียภาษีและสิ่งปลูกสร้าง
คำตอบ เจ้าของที่มีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือ อสังหาริมทรัพย์ โดยจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ก็ได้

คำถามที่ 2 หน่วยงานไหนเป็นผู้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำตอบ องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) , เทศบาล, กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา โดยผู้จัดเก็บจะนำรายได้จากภาษีเหล่านี้ไปพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ

คำถามที่ 3 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง
คำตอบ มี 4 ประเภท แบ่งเป็น 1. ภาษีที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2. ภาษีที่ดินเพื่ออยู่อาศัย 3. ภาษีที่ดินเชิงพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม 4. ภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่า

คำถามที่ 4 บ้านหลังหลัก และ บ้านหลังอื่น มีเกณฑ์การเสียภาษีอย่างไรบ้าง
คำตอบ 1. บ้านหลังหลัก เจ้าของเฉพาะบ้าน มีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่เกิน 10 ล้านบาท ยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี ในกรณีมูลค่าเกินเริ่มต้นเก็บภาษีที่ 0.02%
2. บ้านหลังหลัก มีชื่อในทะเบียนบ้าน และชื่อในโฉนด มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี ในกรณีมูลค่าเกินเริ่มต้นเก็บภาษีที่ 0.03%
3. บ้านหลังอื่น เจ้าของบ้านที่มีชื่ออยู่ในโฉนด และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก เริ่มต้นอัตราภาษีอยู่ที่ 0.02%

คำถามที่ 5 ภาษีที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีอัตราการเสียภาษี และข้อยกเว้นอะไรบ้าง
คำตอบ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา 3 ปีแรก ได้รับการยกเว้น และเริ่มเสียภาษีในปีที่ 4 พ.ศ.2566 ซึ่งการเสียภาษีมูลค่าที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี ในกรณีเกิน 50 ล้านบาท ต้องเสียภาษีส่วนต่างของมูลค่าที่ดิน โดยเริ่มต้นอัตราภาษีอยู่ที่ 0.01%

คำถามที่ 6 ประเภทที่ดินเชิงพาณิชยกรรม หรือ อุตสาหากรรม ประกอบไปด้วยกิจการประเภทไหนบ้าง และอัตราการเก็บภาษีอยู่ที่เท่าไหร่
คำตอบ โรงแรม , ร้านค้า , ตลาด , โรงงาน , โกดัง , ร้านอาหาร หรือ อะไรก็ตามที่ทำให้เกิดรายได้ ในส่วนของเก็บภาษีอัตราเริ่มต้นอยู่ 0.03% ไม่มีข้อยกเว้น

คำถามที่ 7 ถ้าเรา มี บ้าน คอนโด ที่ปล่อยเช่า ต้องเสียภาษีอยู่ในประเภทที่ดินแบบไหน
คำตอบ ปัจจุบันกฎหมายยังคงให้ บ้านเช่า คอนโดเช่า อัตราการจัดเก็บอยู่ในประเภทการเสียภาษีประเภทเพื่อที่อยู่อาศัย เพราะเป็นการเช่าเพื่ออยู่อาศัย แต่ต้องดูในอนาคตว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

คำถามที่ 8 ประเภทที่ดินประเภทไหน มีอัตราการเสียภาษีสูงที่สุด
คำตอบ ประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือ ที่ดินที่ไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ซึ่งการเก็บอัตราภาษีจะเริ่มที่ 0.03% ต่อปี เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี แต่ไม่เกิน 3% ต่อปี

คำถามที่ 9 วิธีการคำนวณภาษีที่ดินและปลูกสร้าง
คำตอบ วิธีการคำนวณง่ายๆ
1. มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – มูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้น = มูลค่าของฐานภาษี
2. มูลค่าของฐานภาษี x อัตราภาษี = ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คำถามที่ 10 เตรียมความพร้อมอย่างไรกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำตอบ 1 . ประเมินที่ดินที่เราถือครองว่าอยู่ในที่ดินประเภทไหน
2. ประเมินราคามูลค่าที่ดินของเราว่าอยู่ที่เท่าไหร่ สามารถสอบถามราคาประเมินได้จากกรมที่ดิน
3. ประเมินภาษีว่าเราจะต้องเสียภาษีอยู่ที่เท่าไหร่

เป็นอย่างไรกันบ้างกับคำถามที่เทวดาเราได้รวบรวมมา เทวดาอยากให้คำถามเหล่านี้ได้เป็นตัวช่วยและไขข้อสงสัย และศึกษาข้อมูลการเสียภาษีที่ดินใหม่ ว่าที่ดินมีกี่ประเภท มีอัตราการเสียภาษีอยู่ที่เท่าไหร่ ข้อยกเว้นเงื่อนไขต่างๆ และวิธีการคำนวณภาษี เพื่อจะช่วยให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อม และศึกษาข้อมูลกันอย่างละเอียด ก่อนที่เราจะต้องเริ่มใช้งานจริงเดือนสิงหาคม 2563 นี้แล้ว