เทวดาน่ารู้

รั้วตาข่ายเทวดา ล้อมได้หมด ล้อมได้ทุกประเภท ทนสนิม ใช้นาน 30- 40 ปี*

ทำไมต้องเลือกใช้งานรั้วตาข่ายเทวดา

สินค้ารั้วตาข่ายเทวดา

รั้วตาข่ายถักปม เทวดา (Hinge Joint)

"ยืดหยุ่นสูง"

รั้วตาข่ายฟิคซ์ล็อค เทวดา (Fixed Lock)

"ปมแน่น ไม่หลุดง่าย"

รั้วตาข่ายถักปม เทวดา (Hinge Joint) ยืดหยุ่นสูง

ล้อมพื้นที่ต่างระดับได้  เดินแนวรั้ว/ลงเนิน หรือ ลาดชัน

1.รั้วตาข่ายถักปม รุ่นถี่มาตรฐาน (ช่องห่าง 15 ซม.)

ลักษณะเด่น

รุ่นถี่มาตรฐาน มี 5 ความสูง ให้เลือกใช้งานดังนี้

รั้วตาข่ายถักปม
รุ่นมาตรฐาน สูง 90 ซม.

ยาว 30 เมตร พิเศษ 1,950 บาท

ยาว 50 เมตร พิเศษ 2,800 บาท

ยาว 100 เมตร พิเศษ 5,300 บาท

รั้วตาข่ายถักปม
รุ่นมาตรฐาน สูง 120 ซม.

ยาว 30 เมตร พิเศษ 2,350 บาท

ยาว 50 เมตร พิเศษ 3,450 บาท

ยาว 100 เมตร พิเศษ 6,400 บาท

รั้วตาข่ายถักปม
รุ่นมาตรฐาน สูง 150 ซม.

ยาว 50 เมตร พิเศษ 3,850 บาท

ยาว 100 เมตร พิเศษ 7,500 บาท

รั้วตาข่ายถักปม
รุ่นมาตรฐาน สูง 165 ซม.

ยาว 30 เมตร พิเศษ 2,950 บาท

ยาว 50 เมตร พิเศษ 4,300 บาท

ยาว 100 เมตร พิเศษ 8,350 บาท

รั้วตาข่ายถักปม
รุ่นมาตรฐาน สูง 200 ซม.

ยาว 50 เมตร พิเศษ 5,000 บาท

ยาว 100 เมตร พิเศษ 9,850 บาท

2.รั้วตาข่ายถักปม รุ่นถี่ไล่ระดับ (ถี่กว่า)

ลักษณะเด่น

รุ่นถี่ไล่ระดับ มีให้เลือกใช้งานดังนี้

รั้วตาข่ายถักปม
รุ่นถี่ไล่ระดับ สูง 100 ซม.

ยาว 30 เมตร พิเศษ 2,350 บาท

ยาว 50 เมตร พิเศษ 3,800 บาท

รั้วตาข่ายถักปม
รุ่นถี่ไล่ระดับ สูง 120 ซม.

ยาว 30 เมตร พิเศษ 2,700 บาท

ยาว 50 เมตร พิเศษ 4,350 บาท

รั้วตาข่ายถักปม
รุ่นถี่ไล่ระดับ สูง 155 ซม.

ยาว 50 เมตร พิเศษ 3,150 บาท

ยาว 100 เมตร พิเศษ 5,050 บาท

3.รั้วตาข่ายถักปม รุ่นถี่มินิ (ถี่สุด)

ลักษณะเด่น

รุ่นถี่มินิ 4x4 มีให้เลือกใช้งานดังนี้

รั้วตาข่ายถักปม
รุ่นถี่มินิ สูง 120 ซม.

ยาว 50 เมตร พิเศษ 3,600 บาท

รั้วตาข่ายถักปม
รุ่นถี่มินิ สูง 150 ซม.

ยาว 50 เมตร พิเศษ 4,300 บาท

รั้วตาข่ายฟิคซ์ล็อค เทวดา (Fixed Lock)

ลักษณะเด่น

รุ่นฟิคซ์ล็อค มีให้เลือกใช้งานดังนี้

รั้วตาข่ายฟิคซ์ล็อค
สูง 120 ซม.

ยาว 50 เมตร พิเศษ 3,900 บาท

รั้วตาข่ายฟิคซ์ล็อค
สูง 150 ซม.

ยาว 50 เมตร พิเศษ 4,600 บาท

แนะนำช่าง

แนะนำช่างรับเหมาติดตั้งรั้วลวดหนาม เป็นช่างมืออาชีพติดตั้งรั้วลวดหนามและรั้วตาข่ายมีประสบการณ์มามากว่า 10 ปี ติดตั้งรั้วตาข่ายลวดหนามในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ  รับประกันการติดตั้งรั้วให้แข็งแรง ขึงตึง ไม่หย่อน ราคาเริ่มต้นเพียงเมตรละ 250 บาท/เมตร*** (รวมทั้งค่าของและค่าแรง ) โดยราคาติดตั้งขึ้นอยู่กับความสูงของ รั้วตาข่ายถักปม / รั้วตาข่ายฟิคซ์ล็อค และสภาพพื้นที่การติดตั้งจริง

ตัวอย่างการใช้งาน