การใช้งานรั้วปศุสัตว์

การใช้งานรั้วรั้วปศุสัตว์

ตัวอย่างการใช้งานรั้วปศุสัตว์ รั้วตาข่ายเทวดา เป็นหนึ่งในรั้วปศุสัตว์ ที่กรมปศุสัตว์ มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเลือกใช้เป็นรั้วปศุสัตว์ทุกปี ซึ่งหน่วยงานปศุสัตว์ มีสัตว์ที่รับผิดชอบดูแลอยู่หลายประเภท อาทิกลุ่ม โดยแบ่งเป็น ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง กลุ่มแพะ กลุ่มโคเนื้อ โคนม กลุ่มสุกร กลุ่มควายไทย โดยกลุ่มเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และมีสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ ต้องมีอุปกรณ์รั้วตาข่ายเทวดาหรือรั้วปศุสัตว์ที่ช่วยในการป้องกันล้อมสัตว์เหล่านี้ ทำให้รั้วปศุสัตว์ เกิดขึ้นในตลาด

กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานราชการไทย ซึ่งทำหน้าที่ดูแลและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพ การบำบัดโรค การบำรุงพันธุ์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคระบาดสัตว์ ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งกรมปศุสัตว์จะเป็นหน่วยงานที่คอยหาและจัดซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์โดยเฉพาะ

กลุ่มเลี้ยงแพะ เป็นกลุ่มที่กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญ ด้วยแพะ เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทำกำไรให้กับประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานปศุสัตว์ต้องรับผิดชอบดูแล ทั้งในส่วนของการเลี้ยงดู การอนุรักษ์พันธุ์แพะ รวมถึงการเลี้ยงดู การดูแลรักษา รวมถึงโรงเรือนเลี้ยงแพะ รั้วแพะ รั้วแกะ ที่กรมปศุสัตว์นิยมเลือกใช้งานเพราะ มีความถี่พิเศษ ทนสนิม ใช้งานยาวนาน ตอบโจทย์การใช้งานดี และแนะนำให้เกษตรกรไทยเลือกใช้งานคือรั้วตาข่ายเทวดา

อีกกลุ่มที่หน่วยงานปศุสัตว์เลือกใช้รั้วตาข่ายเทวดา คือ กลุ่มโคเนื้อ โคนม กลุ่มเกษตรกรมีหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายใหญ่ รายย่อย ที่เลือกเลี้ยง โคเนื้อ โคนม เป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม ทำให้กรมปศุสัตว์ ต้องช่วยเหลือดูแล และ ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเหล่านี้เพื่อให้เติบโตมีรายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้มากยิ่งขึ้น
เห็นได้ได้กรมปศุสัตว์มีสัตว์หลากหลายชนิด ทำให้รั้วตาข่ายเทวดา รั้วปศุสัตว์ที่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับล้อมเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เหล่านี้ รั้วเทวดา มีหลากหลายรุ่น หลากหลายความสูง ที่สามารถใช้งานกับสัตว์ได้ทุกประเภทที่กรมปศุสัตว์ได้ดูแลไว้ รวมถึงช่องตาข่ายถี่ด้านล่างห่างบน สำหรับ ล้อมรั้วกลุ่มโคนม โคเนื้อ กลุ่มสุกร หรือสำหรับกลุ่มแพะ แกะ ไก่ จะแนะนำเป็นรั้วปศุสัตว์ความถี่ 4×4 นิ้ว ไล่ระดับ ที่ตอบโจทย์การใช้งานรั้วปศุสัตว์ สำหรับล้อมรั้วแพะได้อย่างดี ช่วยให้เขาแพะไม่ติดและเป็นอันตรายแก่สัตว์จนถึงชีวิตได้ หรือจะเป็นสำหรับล้อมรั้วไก่ รั้วไก่ไข่ รั้วไก่เนื้อ รั้วไก่พื้นเมือง ก็สามารถล้อมรั้วปศุสัตว์ได้เช่นกัน รั้วปศุสัตว์ตัวนี้สามารถมองเห็นได้เป็นอย่างดี เพราะรั้วที่มีความโปร่ง โล่ง สบายตา ไม่มืดทึบ ทำให้เกษตรกรสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้อย่างสบายใจ และทำให้สัตว์เลี้ยงไม่อึดอัดอีกด้วย

รั้วตาข่ายเทวดา รั้วปศุสัตว์ ยังช่วยประหยัดในเรื่องของเสา เสาเหล็ก Y post เสาเหล็ก สามารถวางระยะห่างได้ถึง 5-8 เมตร และ เสาปูน เสาไม้ วางระยะห่างได้ถึง 4-6 เมตร รั้วปศุสัตว์ สามารถใช้งานได้กับรุ่นรั้วตาข่ายได้กับรุ่น

ไอคอน รั้วตาข่ายถักปมเทวดา ทนแรงกระแทก สามารถรับน้ำหนักได้ 375 กก.

แข็งแรงกว่า

รั้วตาข่ายถักปมเทวดา เส้นลวดหนา 2.50 มม. ทุกเส้น ผลิตจากลวดแรงดึงสูง สามารถทนแรงดึงรับแรงกระแทกได้มากกว่า 700-900 นิวตัน/ตร.มม. (สามารถรับน้ำหนักได้ 375 กก.) รั้วตาข่ายถักปมเทวดาเป็นรั้วตาข่ายกึ่งสปริง ออกแบบให้มีรอยหยักทุกช่องแนวนอน เพิ่มการยืดหยุ่น การรับแรงกระแทก ส่วนปมมีการถักอย่างแน่นมากกว่า 4 ปม ทำให้แข็งแรง ทนทาน ไม่หลุดง่าย ซึ่งสามารถทนแรงกระแทกจากสัตว์ใหญ่ หรือ แรงกระแทกจากสิ่งของหนักๆได้โดยรั้วตาข่ายไม่ขาดและใช้งานได้เหมือนเดิม รั้วตาข่ายถักปมเทวดาเหนียวกว่ารั้วตาข่ายที่ขายราคาถูกในท้องตลาดทั่วไป

ไอคอน รั้วตาข่ายถักปมทนสนิม

ทนสนิมกว่า

รั้วตาข่ายถักปมเทวดาผลิตจากเส้นลวดที่มีสารเคลือบกันสนิม หรือชุบซิงค์แบบจุ่มร้อนอย่างหนาพิเศษ (Hot Dipped Heavy Galvanized) ตามมาตรฐาน AS/NZs ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งมีสารเคลือบกันสนิมหรือชุบซิงค์หนากว่ารั้วตาข่ายในประเทศไทย 12 เท่า ทำให้รั้วตาข่ายถักปมเทวดา มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 30-40 ปี*

รั้วตาข่ายเทวดา คุ้มค่าทั้งราคา คุณภาพและการใช้งาน

คุ้มค่ากว่า

การล้อมรั้วมีให้เลือกหลายประเภทเช่น รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วตาข่ายถัก ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด รั้วตาข่ายเทวดา เน้นเรื่องราคารั้ว ต้องประหยัด คุ้มสุด คุณภาพที่ได้รับเหนือกว่ารั้วตาข่ายทั่วไป รั้วตาข่ายถักปมเทวดาเป็นรั้วตาข่ายแรงดึงสูงกึ่งสปริงสามารถใช้ได้ทุกสภาพพื้นที่และติดตั้งได้กับเสาทุกประเภทระยะห่างเสารั้ว เฉลี่ย 4-6 เมตร (ขึ้นอยู่กับประเภทเสารั้ว สภาพดินและการใช้งาน) ทำให้ประหยัดเสารั้ว ค่าแรงติดตั้ง เลือกล้อมรั้ว ไว้ใจรั้วตาข่ายเทวดา คุ้มค่าทั้งราคา คุณภาพและการใช้งาน

ไอคอน การใช้งานที่หลากหลายของรั้วตาข่ายถักปมเทวดา

หลากหลายกว่า

รั้วตาข่ายถักปมเทวดาคำนึงถึงการใช้งาน จึงออกแบบสินค้าให้หลากหลายความสูงและความถี่ มีทั้งแบบถี่เท่ากันทุกช่อง และถี่ด้านล่างห่างด้านบน เพื่อสามารถใช้ได้กับทุกการใช้งาน เหมาะสำหรับรั้วล้อมที่ดิน รั้วล้อมสวน รั้วล้อมบ้าน รั้วล้อมโรงงาน รั้วล้อมไก่ รั้วล้อมสัตว์ รั้วกั้นสัตว์ รั้วแพะ รั้วแกะ และที่สำคัญรั้วตาข่ายถักปมเทวดาสามารถกั้นได้ทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ในเวลาเดียวกัน หรือยังสามารถใช้งานแบบ อื่นได้อีก เช่น ทำค้างไม้เลื้อย หรือใช้แขวน กระถางต้นไม้ก็ยังได้ เเละราคารั้ว สุดประหยัด

ไอคอน การติดตั้งรั้วตาข่ายถักปม

ติดตั้งง่ายกว่า

รั้วตาข่ายเทวดา รั้วแรงดึงสูงกึ่งสปริง มีความยืดหยุ่นทำให้ติดตั้งได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างระดับใช้เวลาในการติดตั้งเพียง 2-3 วัน ประหยัดค่าแรงมากกว่า รั้วตาข่ายประเภทอื่นๆ รั้วตาข่ายเทวดามีความยาว 50 เมตร และ 100 เมตร ไม่จำเป็นต้องต่อตาข่ายบ่อย ๆ

รั้วตาข่ายเทวดา หาซื้อได้ง่ายๆ ได้ที่ร้านค้าตัวแทนชั้นนำ

หาซื้อง่ายกว่า

รั้วตาข่ายเทวดา หาซื้อได้ง่ายๆ ได้ที่ร้านค้าตัวแทนชั้นนำของรั้วตาข่ายเทวดาในต่างจังหวัด

การใช้งานรั้วล้อมปศุสัตว์