10 คำถามที่ต้องรู้ก่อนเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

10 คำถามที่ต้องรู้ก่อนเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ใกล้เข้ามาแล้วกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะเริ่มกันในเดือนสิงหาคม 63 นี้ ครั้งก่อนเทวดาได้มีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ที่ดิน 4 ประเภท ที่อยู่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันนี้เทวดาได้รวบรวมคำถาม 10 คำถามต้องรู้ ที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากยิ่งขึ้น แต่ต้องบอกก่อนว่าภาษีที่ดินใหม่นี้เป็นการเก็บทดแทนภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือน ไม่ได้มีการเก็บซ้ำซ้อนแต่อย่างใด และเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวล่วงหน้ากัน เรามาเริ่มคำถามที่ทุกคนอยากรู้และสงสัยกัน

คำถามที่ 1 ใครกันบ้างที่ต้องเสียภาษีและสิ่งปลูกสร้าง
คำตอบ เจ้าของที่มีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือ อสังหาริมทรัพย์ โดยจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ก็ได้

คำถามที่ 2 หน่วยงานไหนเป็นผู้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำตอบ องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) , เทศบาล, กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา โดยผู้จัดเก็บจะนำรายได้จากภาษีเหล่านี้ไปพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ

คำถามที่ 3 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง
คำตอบ มี 4 ประเภท แบ่งเป็น 1. ภาษีที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2. ภาษีที่ดินเพื่ออยู่อาศัย 3. ภาษีที่ดินเชิงพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม 4. ภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่า

คำถามที่ 4 บ้านหลังหลัก และ บ้านหลังอื่น มีเกณฑ์การเสียภาษีอย่างไรบ้าง
คำตอบ 1. บ้านหลังหลัก เจ้าของเฉพาะบ้าน มีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่เกิน 10 ล้านบาท ยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี ในกรณีมูลค่าเกินเริ่มต้นเก็บภาษีที่ 0.02%
2. บ้านหลังหลัก มีชื่อในทะเบียนบ้าน และชื่อในโฉนด มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี ในกรณีมูลค่าเกินเริ่มต้นเก็บภาษีที่ 0.03%
3. บ้านหลังอื่น เจ้าของบ้านที่มีชื่ออยู่ในโฉนด และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก เริ่มต้นอัตราภาษีอยู่ที่ 0.02%

คำถามที่ 5 ภาษีที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีอัตราการเสียภาษี และข้อยกเว้นอะไรบ้าง
คำตอบ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา 3 ปีแรก ได้รับการยกเว้น และเริ่มเสียภาษีในปีที่ 4 พ.ศ.2566 ซึ่งการเสียภาษีมูลค่าที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี ในกรณีเกิน 50 ล้านบาท ต้องเสียภาษีส่วนต่างของมูลค่าที่ดิน โดยเริ่มต้นอัตราภาษีอยู่ที่ 0.01%

คำถามที่ 6 ประเภทที่ดินเชิงพาณิชยกรรม หรือ อุตสาหากรรม ประกอบไปด้วยกิจการประเภทไหนบ้าง และอัตราการเก็บภาษีอยู่ที่เท่าไหร่
คำตอบ โรงแรม , ร้านค้า , ตลาด , โรงงาน , โกดัง , ร้านอาหาร หรือ อะไรก็ตามที่ทำให้เกิดรายได้ ในส่วนของเก็บภาษีอัตราเริ่มต้นอยู่ 0.03% ไม่มีข้อยกเว้น

คำถามที่ 7 ถ้าเรา มี บ้าน คอนโด ที่ปล่อยเช่า ต้องเสียภาษีอยู่ในประเภทที่ดินแบบไหน
คำตอบ ปัจจุบันกฎหมายยังคงให้ บ้านเช่า คอนโดเช่า อัตราการจัดเก็บอยู่ในประเภทการเสียภาษีประเภทเพื่อที่อยู่อาศัย เพราะเป็นการเช่าเพื่ออยู่อาศัย แต่ต้องดูในอนาคตว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

คำถามที่ 8 ประเภทที่ดินประเภทไหน มีอัตราการเสียภาษีสูงที่สุด
คำตอบ ประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือ ที่ดินที่ไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ซึ่งการเก็บอัตราภาษีจะเริ่มที่ 0.03% ต่อปี เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี แต่ไม่เกิน 3% ต่อปี

คำถามที่ 9 วิธีการคำนวณภาษีที่ดินและปลูกสร้าง
คำตอบ วิธีการคำนวณง่ายๆ
1. มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – มูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้น = มูลค่าของฐานภาษี
2. มูลค่าของฐานภาษี x อัตราภาษี = ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คำถามที่ 10 เตรียมความพร้อมอย่างไรกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำตอบ 1 . ประเมินที่ดินที่เราถือครองว่าอยู่ในที่ดินประเภทไหน
2. ประเมินราคามูลค่าที่ดินของเราว่าอยู่ที่เท่าไหร่ สามารถสอบถามราคาประเมินได้จากกรมที่ดิน
3. ประเมินภาษีว่าเราจะต้องเสียภาษีอยู่ที่เท่าไหร่

เป็นอย่างไรกันบ้างกับคำถามที่เทวดาเราได้รวบรวมมา เทวดาอยากให้คำถามเหล่านี้ได้เป็นตัวช่วยและไขข้อสงสัย และศึกษาข้อมูลการเสียภาษีที่ดินใหม่ ว่าที่ดินมีกี่ประเภท มีอัตราการเสียภาษีอยู่ที่เท่าไหร่ ข้อยกเว้นเงื่อนไขต่างๆ และวิธีการคำนวณภาษี เพื่อจะช่วยให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อม และศึกษาข้อมูลกันอย่างละเอียด ก่อนที่เราจะต้องเริ่มใช้งานจริงเดือนสิงหาคม 2563 นี้แล้ว

ล้อมรั้วกั้นสุนัข แบบราคาประหยัด

ล้อมรั้วกั้นสุนัข แบบราคาประหยัด

ทำไมทุกบ้านต้องมีสัตว์เลี้ยง คนเลี้ยงสัตว์มีหลายเหตุผล บ้างก็เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน บ้างก็เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน
แต่ถ้าพูดถึงสัตว์เลี้ยงที่ทุกบ้านนิยมเลี้ยงกัน คงหนี้ไม่พ้น สุนัขหรือน้องหมา ถึงแม้จะเป็นที่ชื่นชอบและนิยมเลี้ยง แต่บางคนก็ไม่ชอบและไปสร้างความลำบากใจให้เพื่อนบ้านรอบข้าง เราจึงต้องหาวิธีการหรือป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้!!

สุนัข

ปัจจุบันมีผู้คนนิยมเลี้ยงสัตว์มากขึ้น คนที่เลี้ยงสัตว์ก็มีหลายเหตุผล บ้างก็เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน บ้างก็เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน
แต่ถ้าพูดถึงสัตว์เลี้ยงที่ทุกบ้านนิยมเลี้ยงกัน คงหนี้ไม่พ้น สุนัขหรือน้องหมา ซึ่งสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีหลากหลายสายพันธุ์ และเลี้ยงไม่ยาก สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ทุกคนจะรู้สึกได้ถึงความซน ความน่ารัก ความขี้เล่น และความฉลาดของมัน สุนัขทุกตัวถ้าเราเลี้ยงดูมันอย่างดี ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่รักเจ้าของสุดๆ แต่ก็ใช่ว่าสุนัขทุกตัว จะเป็นสัตว์ที่น่ารักเสมอไป เพราะสุนัขบางสายพันธุ์หรือบางตัวสามารถก่อกวนคนรอบข้างหรือเพื่อนบ้านได้เช่นกัน ทำให้สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ทุกคนชื่นชอบ บางคนอาจชอบ หรือไม่ชอบก็ได้ ทำให้ผู้เลี้ยงต้องหาวิธีดูแลและป้องกันสุนัขออกไปก่อกวนหรือป้องกันสุนัขตัวอื่นๆมาทำร้ายสุนัขของเราได้ นั่นก็คือ รั้วกั้นสุนัข นั่นเอง

รั้วกั้นสุนัข

รั้วกั้นสุนัข เป็นตัวช่วยที่ทำให้เจ้าของบ้านช่วยป้องกัน และแก้ปัญหาต่าง ๆของสุนัขได้ ซึ่งวิธีการล้อมรั้วกั้นสุนัข เพื่อไม่ให้ไปก่อกวนชาวบ้าน หรือ ล้อมรั้วกั้นสุนัขตัวอื่นเข้ามารบกวนบ้านของเรา หรือในอีกกรณีที่สุนัขชอบจะเข้ามาทำร้ายไก่ กัดไก่ของเราตาย เป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนชื่นชอบการเลี้ยงไก่ และยังป้องกันสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ที่เราเลี้ยงไว้ภายในบ้าน รั้วตาข่ายเทวดา เป็นหนึ่งในวิธี ที่เป็นรั้วกั้นสุนัขได้อย่างตอบโจทย์ รั้วตาข่ายเทวดา เป็นรั้วกั้นสุนัขได้เพราะ ตาข่ายเป็นช่องตาข่ายที่มีดีไซน์ช่องตาข่าย ถี่ล่างห่างบน เพื่อเป็นรั้วกั้นสุนัขเข้ามาในบ้าน หรือจะล้อมรั้วกั้นสุนัขของเราไม่ให้ออกไปข้างนอก ซึ่งรั้วตาข่ายเทวดา รั้วกั้นสุนัข เป็นรั้วที่ราคาสุดประหยัด งบประมาณไม่สูงมาก มีหลากหลายความสูง ให้เลือกใช้งาน หากบ้านไหนเจอปัญหาเหล่านี้ เลือกล้อมรั้วกั้นสุนัข ด้วยรั้วตาข่ายเทวดาไว้ก่อน ก่อนที่จะเป็นปัญหาทะเลาะกับคนข้างบ้านจะเกิดขึ้น รั้วกั้นสุนัข….ต้องล้อมด้วยรั้วตาข่ายเทวดา เท่านั้น!!

รั้วบ้าน…แบบไหนที่ประหยัด

รั้วบ้านสุดประหยัด

รั้วบ้าน...แบบไหนที่ประหยัด

ปัจจุบันที่ดินว่างเปล่าในต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะเเละราคาไม่สูงมาก ทำให้คนส่วนใหญ่หันไปซื้อที่ดินต่างจังหวัดเพื่อปลูกสร้างบ้าน เเต่การสร้างบ้าน ต้องมาคู่กับการเลือกรั้วบ้าน การเลือกรั้วบ้านที่ดี ที่ใช่ ก็ต้องดูจากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น รั้วบ้านต้องแข็งแรง รั้วบ้านต้องคงทน รั้วบ้านต้องมีวัสดุที่ดี รั้วบ้านต้องมีความปลอดภัย เเละที่สำคัญ รั้วบ้าน ต้องเป็นรั้วบ้านที่ประหยัด เพราะงบประมาณในการสร้างบ้านค่อนข้างสูงอยู่แล้ว เทวดาเลยมีรั้วบ้านที่ประหยัด มาให้ลองเลือกดูเป็นไอเดีย เพื่อประกอบการตัดสินใจกัน

1. ไอเดียรั้วบ้านสังกะสี

รั้วบ้าน สังกะสี

เป็นอีกไอเดียที่ต้องเป็นหนึ่งในตัวเลือกของหลายๆบ้าน นั่นคือ รั้วบ้านสังกะสี ซึ่งวัสุดหาไม่ยาก ซื้อง่ายตามท้องตลาด เเละงบประมาณไม่สูงมาก ใช้กับบ้านได้หลากหลายสไตล์ ทั้งสังกะสีใหม่หรือสังกะสีเก่า  สังเกตได้จากบ้านเก่า ก็จะนิยมใช้สังกะสีในการทำหลังคา แต่ที่จะบอกคือทำรั้วบ้านก็สวยไม่แพ้กัน  ที่สำคัญยังมีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการประกอบเป็นรั้วบ้าน แถมรั้วบ้านสังกะสียังทนแดด ทนฝนตกได้ เเต่อาจจะไม่ปลอดภัยในเรื่องของพายุ 

2. ไอเดียรั้วบ้านไม้ไผ่

รั้วบ้าน ไม้ไผ่

รั้วบ้านไม้ไผ่ เอาใจคนชอบเเนวธรรมชาติ  เเถมวัสดุที่ใช้เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม ยิ่งถ้าในพื้นที่ต่างจังหวัดค่อนข้างซื้อได้ง่าย เเละราคาประหยัด ซึ่งไม้ไผ่นั้นเป็นไม้ที่มีความแข็งแรง และ ยืดหยุ่น ในตัว ทำให้แข็งแต่ ไม่เปราะ ไม่แตกหักง่าย เเนะนำถ้ามีงบเหลือ เคลือบแลคเกอร์จะทำให้ดูสวยงามและลายไม้ดูชัดเจนขึ้น ก็จะทำให้ไม้ไผ่มีความทนทานใช้งานได้นานนับสิบปีเลยทีเดียว

3. ไอเดียรั้วบ้านปูน

รั้วบ้านปูน ค่อนข้างได้รับความนิยมมากพอสมควร เพราะดูทนทาน แน่นหนา แข็งเเรง เเละยังดูปลอดภัยให้ความเป็นส่วนตัว ถ้าเทียบกับรั้วประเภทอื่นๆ  เเถมยังทนต่อทุกสภาพอากาศ ซึ่งงบประมาณการทำรั้วปูนถ้าเราเน้นล้อมรั้วบ้านแบบประหยัด ใช้เป็นก่อปูนธรรมดา ราคาจะค่อนข้างถูก เเต่ว่าจะใช้เวลานานหน่อย เเละต้องหาช่างที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อรั้วที่เเข็งแรง

4. ไอเดียรั้วบ้านต้นไม้

รั้วบ้าน ต้นไม้

น่าจะเป็นไอเดียล้อมบ้านที่ค่อนข้างง่ายที่สุด ซึ่งนอกจะเป็นรั้วไม้ไผ่เเล้ว มีต้นไม้อีกหลากหลายชนิดที่สามารถนำมาเป็นรั้วบ้านให้กับเราได้ อาทิเช่น ต้นข่อย ต้นโมก ไทรเกาหลี ไม้พุ่มสูง เป็นต้น รั้วบ้านต้นไม้นี้ยังเพิ่มสีเขียวให้เกิดความสบายตา แต่การบำรุงรักษาที่ค่อนข้างยาก เเละความปลอดภัยค่อนข้างที่น้อยกว่ารั้วประเภทรั้วบ้านปูน รั้วเหล็ก ถ้าเลือกรั้วประเภทนี้อาจจะต้องดูในพื้นที่ที่นั้นๆด้วย ว่าต้องการความปลอดภัยมากน้อยเเค่ไหน เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ

5. ไอเดียรั้วตาข่ายเหล็ก

รั้วบ้าน รั้วตาข่ายเหล็ก

รั้วตาข่ายเหล็ก เป็นอีกทางเลือกใหม่ในยุคปัจจุบัน ที่คนนิยมนำมาล้อมรั้วบ้าน  ด้วยเทคโนโลยีความทันสมัยของเครื่องจักร เเละมีหลากหลายความถี่ หลากหลายความสูง ให้มีทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของรั้วตาข่ายมีทันคุณภาพการชุบที่ได้มาตรฐาน อายุการทนสนิมที่ค่อนข้างยาวนานกว่ารั้วลวดหนามทั่วไป เเถมยังมีดีไซน์ที่ค่อนข้างตอบโจทย์กับการใช้งานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะล้อมบ้าน ล้อมสวน ล้อมสัตว์ ซึ่งรั้วตาข่ายขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนหารั้วล้อมบ้าน ที่สำคัญราคาประหยัด

ไม่ว่าจะเลือกใช้รั้วประเภทไหน  รั้วทุกประเภทมีข้อดีข้อเสียเเตกต่างกันไป เราต้องเลือกให้เหมาะกับพื้นที่ สภาพที่อยู่อาศัย เเละการใช้งาน ที่สำคัญงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด อาจจะเป็นเกณฑ์หนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจในเลือกล้อมรั้วบ้าน

ภาษีที่ดิน…มีกี่ประเภท

ภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดิน…มีกี่ประเภท

ภาษีที่ดิน

เตรียมตัวให้พร้อมกับเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  การเสียภาษีที่ดินมีหลากหลายประเภท และอัตราการเสียภาษีที่ดินแต่ละประเภทก็ไม่เท่ากัน  ซึ่งเราได้สรุปประเภทการเสียภาษีที่ดินออกมาแล้ว แบ่งเป็น 4 ประเภท ซึ่งได้แก่  ที่อยู่อาศัย   เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  และ ที่ดินรกร้างว่างเปล่า เรามาดูกันว่าแต่ละประเภท มีอัตราการเก็บภาษีที่ดิน หรือ เงื่อนไขการยกเว้น  อย่างไรบ้าง

1.ที่อยู่อาศัย

ภาษีที่ดิน ประเภทที่อยู่อาศัย เรียกว่าเป็นภาษีที่ใกล้ตัวและมีผลกระทบกับทุกคนมากที่สุด เนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะมีที่ดิน ปลูกบ้านเป็นของตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งภาษีที่ดินที่อยู่อาศัย จะแบ่งออกเป็นแบ่ง บ้านหลังหลัก และ บ้านหลังรอง  โดยบ้านหลังหลักก็คือ เจ้าของบ้านที่มีชื่อโฉนด+ทะเบียนบ้าน ส่วนบ้านหลังรอง คือ เจ้าของบ้านที่มีชื่อในโฉนดแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ซึ่งอัตราการเสียภาษีที่ดินบ้านและที่ดินมีมูลค่ารวมกัน ของบ้านหลังแรก  ต้องไม่เกิน 50 ล้านบาท  เพราะกฎหมายยกเว้นภาษีให้ ไม่ต้องเสียภาษี แต่ในส่วนของบ้านหลังที่ 2  จะไม่ได้รับการยกเว้นแต่อย่างใด  ถ้าบ้านหลังที่สองมีมูลค่ารวมไม่เกิน 50 ล้าน จะต้องเสียภาษีในอัตรา 0.02% ในอัตราการเริ่มต้น แต่อัตราการเสียภาษีเพดานสูงสุดของประเภทนี้ก็จะอยู่ที่ 0.3%

ที่อยู่อาศัย

2.เกษตรกรรม

ภาษีที่ดินประเภทเกษตรกรรม ที่ดินในส่วนของล้อมรั้วทำนา ล้อมรั้วสวน เลี้ยงสัตว์  ซึ่งภาษีประเภทนี้จะแบ่งออกเป็นแบบ 2 ประเภทคือ บุคคลธรรมดา (ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว ) เป็นเกษตรกรทั่ว ๆ ไป  มีที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท  ทำให้เกษตรกรกลุ่มนี้ไม่ต้องกังวล เพราะกฎหมายยกเว้นให้ ไม่ต้องเสียภาษี แต่ในปี 2566 เป็นต้นไป กรณีที่ดินมูลค่าเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป  จะเริ่มเสียภาษีในอัตราไม่เกิน 0.15%  อีกหนึ่งประเภทของภาษีที่ดินเกษตรกรรม จะเป็น นิติบุคคล (ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทเกษตรกรรม) ประเภทนี้จะไม่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีทีดินเหมือนกับประเภทบุคคลธรรมดา แต่ก็ยังเสียภาษีในอัตราไม่เกิน 0.15% เช่นกัน

เกษตรกรรม

3. พาณิชยกรรม

ภาษีที่ดินประเภทนี้เรียกง่ายๆว่า เป็นที่ดินที่ไม่ได้มีไว้เพื่ออยู่อาศัยนั่นเอง  ไม่ว่าจะเป็น พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงแรม ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน เป็นต้น ภาษีประเภทนี้เรียกได้ว่าไม่มีการยกเว้นการเก็บภาษีแต่อย่างใด จะมีการเรียกเก็บภาษีตั้งแต่บาทแรก แต่จะเสียภาษีที่ดินในอัตราไม่เกิน 1.2% เท่านั้น

อุตสาหกรรม

4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า

ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่ดินประเภทนี้อาจจะดูว่าเสียภาษีไม่เยอะ แต่ที่จริงแล้ว ที่ดินประเภทนี้ถ้าไม่มีการทำอะไรกับที่ดินเลย จะมีเกณฑ์การเสียภาษีพอๆกับภาษีประเภทพาณิชยกรรมเลยทีเดียว ยิ่งถ้าปล่อยไว้ยาวนานติดกันถึง 3 ปี จะมีเรียกการเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 0.3% ส่วนในปีที่ 4 ก็จะถูกเรียกเก็บอีก 0.3% ซึ่งทุกๆ 3 ปีหากยังไม่ได้นำที่ดินมาทำประโยชน์ ก็จะถูกเรียกเก็บภาษีไปเรื่อย ๆแต่สูงสุดไม่เกิน 3% ซึ่งหากใครมีที่ดินว่างเปล่าอยากแนะนำให้นำมาทำประโยชน์  ไม่ว่าจะเป็น การล้อมรั้วที่ดินทำเกษตรกรรม ปลูกพืช ปลูกผัก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวก็ยังได้ แถมยังไม่ต้องเสียภาษีไปฟรีๆ โดยที่เราไม่ได้ประโยชน์จากที่ดินนี้เลย

ที่ดินว่างเปล่า

อยากให้ทุกคนประเมินประเภทที่ดินที่ทุกคนมีอยู่   ที่ดินเราถือครองอยู่ในประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า อยู่หรือไม่ เป็นที่ดินที่ไม่ได้ทำอะไรเลยหรือเปล่า เทวดาแนะนำให้มีการล้อมรั้วที่ดิน ล้อมรั้วสวน แปลงที่ทำเกษตรกรรม  สำหรับการล้อมรั้วลวดหนามเทวดา รั้วตาข่ายเทวดาเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถนำมาล้อมรั้วเพื่อทำเกษตรกรรมได้  และที่สำคัญการแปลงที่ดินเป็นที่ดินเกษตรกรรมจะช่วยให้เสียภาษีในอัตราที่ถูกลง ซึ่งภาษีที่ดินนี้จะเริ่มจัดเก็บในเดือนสิงหาคม 2563 นี้  อยากให้ทุกคนได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายว่าในหนึ่งปีเราต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของภาษีที่ดินอยู่ที่เท่าไหร่?

รั้วตาข่ายเหล็ก เกรดออสเตรเลียพรีเมี่ยม

รั้วตาข่าย

รั้วตาข่ายเหล็ก

รั้วเทวดา สุดยอดรั้วเกรดคุณภาพ!

รั้วตาข่ายเหล็ก

รั้วตาข่ายมีหลายเกรด แต่ละเกรดคุณภาพและความคงทนต่างกัน ตั้งแต่การชุปลวดและความทนทาน และสำคัญ ราคา! ต้องคุ้มค่า ซึ่งจะเลือกรั้วทั้งทีต้องเลือกให้คุ้มค่ามากที่สุดใช้งานได้ดีจริงคุณภาพคงทนยาวนาน

รั้วเทวดาจึงได้พัฒนาจนได้มาตรฐานรั้วเกรดออสเตรเลียพรีเมี่ยม โดยแหล่งกำเนิดมาตรฐานรั้วเกรดออสเตรเลีย มาจากประเทศออสเตรเลียแน่นอน เนื่องจากเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งผลิตรั้วตาข่ายและมีมาตรฐานที่ดีที่สุด รั้วตาข่ายที่ดี รั้วตาข่ายที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานออสเตรเลีย รั้วตาข่ายเกิดมาได้จาก ประเทศออสเตรเลีย นิยมเลี้ยงสัตว์ และมีพื้นที่ขนาดใหญ่ อาทิ เช่น แกะ และสัตว์ใหญ่อื่นๆ ทำให้เกิดการผลิตรั้วตาข่ายขึ้นมา แทนที่การใช้งานของลวดหนามที่มีหนามคม อาจเป็นเหตุให้สัตว์ได้รับอันตรายได้  รั้วตาข่ายเริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศออสเตรเลีย

รั้วตาข่ายเหล็ก ถักปม ประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งผลิตรั้วตาข่ายและมีมาตรฐานที่ดีที่สุด รั้วตาข่ายที่ดี รั้วตาข่ายที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานออสเตรเลีย รั้วตาข่ายเกิดมาได้จาก ประเทศออสเตรเลีย นิยมเลี้ยงสัตว์ และมีพื้นที่ขนาดใหญ่ อาทิ เช่น แกะ และสัตว์ใหญ่อื่นๆ ทำให้เกิดการผลิตรั้วตาข่ายขึ้นมา แทนที่การใช้งานของลวดหนามที่มีหนามคม อาจเป็นเหตุให้สัตว์ได้รับอันตรายได้  รั้วตาข่ายเริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศออสเตรเลีย

รั้วเกรดออสเตรเลีย

“พรีเมี่ยม”

คุณภาพดี คุ้มค่า แน่นอน

 • มาตรฐานสูง

 • แข็งแรงกว่าลวดทั่วไป

 • ทนสนิมกว่า 10 ปี

 • ใช้งานได้หลากหลาย

 • ประหยัด

รั้วตาข่าย รั้วล้อมไก่
รั้วคุณภาพ คุณสมบัติที่ดีเยี่ยม ในราคาคุ้มค่าประหยัดเงิน ทนจริง รั้วเทวดายอดนิยม !!

รั้วตาข่ายเทวดา รั้วราคาถูก มีคุณภาพ ที่ได้รับมาตรฐานเกรดออสเตรเลียพรีเมี่ยมแห่งแรกในไทย ด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม ผ่านกระบวนการผลิตและทดสอบจนเป็นที่ยอมรับ

มาตรฐานสูง

เส้นลวดของรั้วตาข่ายเทวดาที่นำมาผลิตผ่านมาตรฐานจากประเทศออสเตรเลีย รั้วตาข่ายเทวดาทุกม้วน ทุกเส้น ทุกรุ่น ทุกความสูง ที่ทุกคนทั่วโลกยอมรับและเลือกใช้งานมาอย่างยาวนาน

แข็งแรงกว่าลวดทั่วไป

รั้วตาข่ายเทวดา เกรดออสเตรเลียพรีเมี่ยม ยังมีดีที่ความเหนียวและแข็งแรงกว่าเส้นลวดทั่วไป เพราะเส้นลวดของรั้วตาข่ายเทวดา เป็นลวดกึ่งสปริง รั้วตาข่ายเทวดาจะมีรอยหยักทุกเส้นแนวนอนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รอยหยักในเส้นแนวนอน จะช่วยรองรับการยืดขยายของเส้นลวด มีความยืดหยุ่นสูง และคืนตัวกลับได้ดีกว่าเส้นลวดที่เป็นแนวตรงทั้งแนว ไม่มีรอยหยัก จะเป็นสาเหตุที่ทำให้การติดตั้งรั้วตาข่ายนั้นยากขึ้น และทำให้เส้นลวดมีโอกาสขาดได้ง่ายกว่าเส้นลวดที่มีรอยหยักในเส้นลวดแนวนอน

ทนสนิมกว่า 10 ปี

รั้วตาข่ายเทวดาเกรดออสเตรเลียพรีเมี่ยมยังพร้อมด้วยคุณภาพการชุบกัลวาไนซ์ที่ทนสนิมนับ 10 ปี ใช้งานได้นานและคุ้มค่า

ใช้งานได้หลากหลาย

ส่วนในเรื่องการใช้งานสามารถใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การล้อมรั้วบ้าน ล้อมสวน กั้นอาณาเขต ล้อมพื้นที่ ล้อมสัตว์ เป็นต้น

ประหยัด

รั้วตาข่ายเทวดายังขึ้นชื่อในเรื่องรั้วราคาถูก ราคารั้วสุดประหยัด ด้วยการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมที่จะเคียงคู่กับคนไทย เกษตรกรไทย อย่างยาวนาน ไม่ต้องลงทุนบ่อย ประหยัดงบสุด ๆ นึกถึงรั้วราคาถูก รั้วตาข่ายเทวดา

เลือกใช้รั้วตาข่ายเทวดา รั้วตาข่ายเทวดาเกรดออสเตรเลียเกรดพรีเมี่ยม รั้วราคาถูก….รั้วตาข่ายเทวดา ยอดนิยมมากที่สุด

   

ตาข่ายเหล็ก เทวดาตัวจริงงานล้อมรั้ว!

ตาข่ายเหล็ก : รั้วตาข่ายถักปม เทวดา รั้วราคาถูก ยอดนิยม

ตาข่ายเหล็ก รั้วเทวดา คุ้มค่า ตัวจริงงานล้อมรั้ว !

การที่เราจะเลือกรั้ว ในการล้อมบ้าน ล้อมสวน ล้อมสัตว์ หรือล้อมพื้นที่ ฯลฯ เราอาจจะต้องหาข้อมูลเปรียบเทียบที่เยอะพอสมควร กว่าจะได้รั้วที่ถูกใจ และราคาโดนใจ กับผู้ใช้งาน  รั้วตาข่ายเป็นหนึ่งในตัวเลือกของการล้อมรั้ว ที่คนเริ่มสนใจหามาใช้งานการล้อมรั้วแทนรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป อิฐบล็อค หรือรั้วลวดหนาม แต่รั้วตาข่ายก็มีหลายแบรนด์ หลายยี่ห้อ และทำไมเราต้องเลือกรั้วตาข่ายรั้วเทวดา มันดียังไง มันแตกต่างอย่างไร จุดเด่นของรั้วตาข่ายเทวดามันมีอะไรบ้าง

จุดเด่นของรั้วเทวดา

 • ความคุ้มค่า

 • การใช้งานนานด้วยความแข็ง

 • รั้วตาข่ายคุณภาพดี

 • รั้วราคาประหยัด อายุการใช้งานยาวนาน

 • ความคุ้มค่าใช้งานได้กับเสาทุกรูปแบบ

 • หาซื้อได้ง่าย

จุดเด่นของรั้วตาข่ายเทวดา รั้วตาข่ายเทวดา เป็นรั้วตาข่ายสำเร็จรูป ที่สามารถใช้งานหลากหลาย และที่สำคัญสุดยอดรั้วคุณภาพเกรดออสเตรเลียพรีเมี่ยม เเถมเป็นรั้วราคาถูก ที่เทวดายังอยากเลือกใช้ เรามาเริ่มศึกษาข้อมูลจุดเด่นของรั้วตาข่ายเทวดากันเถอะ

รั้วตาข่ายเหล็ก

 • ความคุ้มค่า

  การใช้งานรั้วตาข่ายเทวดา ทุกคนที่เลือกใช้งานรั้วตาข่ายเทวดาจะต้องรู้สึกถึงความ คุ้มค่า รั้วตาข่ายเทวดา จะออกแบบสเปครั้วช่องตาข่ายถี่ล่างห่างบน ล้อมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กใหญ่ก็กั้นได้ไร้ปัญหา ไม่เพียงแค่ล้อมสัตว์เท่านั้น ยังสามารถล้อมบ้าน ล้อมสวน และยังสามารถใช้งานแบบอื่นได้อีก เช่น ทำค้างไม้เลื้อย เป็นต้น และที่สำคัญรั้วตาข่ายเทวดาออกแบบให้มีความโล่ง โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก อีกด้วย

 

รั้วตาข่ายเหล็ก

 • ใช้งานนานด้วยความแข็งแรง

  รั้วตาข่ายที่ดีจะต้อง ใช้งานนาน พูดถึงเรื่องรั้วตาข่ายที่เป็นรั้วเหล็ก เราทุกคนต้องการรั้วที่มีอายุการใช้งานที่นาน แข็งแรง ไม่ขาดง่าย ด้วยเส้นลวดเหล็กของรั้วตาข่ายเทวดา เป็นรั้วแรงดึง คุณภาพรั้วเทวดาเกรดออสเตรเลียพรีเมี่ยม เส้นลวดจะมีความเหนียว ทนทานมากกว่าลวดทั่วไปในประเทศถึง 5 เท่า

 

ตาข่ายเหล็ก

 • รั้วตาข่ายคุณภาพดี 

  รั้วตาข่ายที่ดี ทุกคนจะต้องไว้ใจได้ในเรื่องของคุณภาพ การทนสนิม และอายุการใช้งาน รั้วเทวดาชุบด้วยกระบวนการ Hot-Dipped Heavy Galvanized Class 3 (กระบวนการจุ่มร้อน) ตามมาตรฐาสากล ซึ่งรั้วตาข่ายเทวดา ใช้ลวดชุบสังกะสีแบบหนาพิเศษ ด้วยอายุการใช้งานทนสนิมนับ 10 ปี ใช้จนลืมกันเลยทีเดียว

 

ตาข่ายเหล็ก

 • รั้วราคาประหยัด อายุการใช้งานยาวนาน

  รั้วตาข่ายเทวดาเป็นรั้วราคาถูก สบายกระเป๋า คุ้มสุด เมื่อเทียบกับการทำรั้วประเภทอื่น อาทิเช่น จำพวกรั้ว คอนกรีตสำเร็จรูป อิฐบล็อค หรือรั้วลวดหนามที่ใช้จำนวนเส้นลวด เท่ากัน เมื่อเปรียบเทียบแล้วราคาจะค่อนข้างถูกกว่าถ้าเลือกใช้งานรั้วตาข่ายเทวดา

 

รั้วตาข่ายเหล็ก

 • ความคุ้มค่าใช้งานได้กับเสาทุกรูปแบบ

  รั้วตาข่ายเทวดา ยังสามารถใช้งานใช้ได้กับเสาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น เสาเหล็ก เสาปูน หรือเสาไม้ ข้อดีเลยสำคัญคนมีเสาอยู่แล้ว สามารถนำรั้วตาข่าย เทวดา ไปติดทับและใช้งานเลย ไม่ต้องเปลี่ยนเสาใหม่ แถมประหยัดงบประมาณไปได้อีกด้วย

 

รั้วตาข่าย

 • หาซื้อได้ง่าย

  เมื่อมั่นใจในเรื่องของคุณภาพต่างๆแล้ว ก็สามารถหา  ซื้อง่าย  รั้วตาข่ายเทวดาซื้อได้ง่ายๆที่ตัวแทนชั้นนำ สั่งซื้อได้ที่โฮมโปรทั่วประเทศ หรือสามารถสั่งตรงกับทางบริษัทรั้วตาข่ายเทวดาได้ เลือกรั้วที่ดี เลือกรั้วที่มั่นใจได้ เลือกรั้วตาข่ายเทวดา

รั้วตาข่ายที่เทวดายังอยากใช้

รั้วทนสนิม รั้วเทวดา

รั้วตาข่าย รั้วทนสนิม รั้วกึ่งสปริง : สินค้ารั้วตาข่าย เทวดา

รั้วตาข่ายที่เทวดายังอยากใช้

เทคนิคเทวดา เทคนิคง่ายๆ กับการเลือกรั้วตาข่าย รั้วทนสนิม “ระดับเทพ”

รายละเอียด

ไม่ต้องเป็นเทวดา ก็สามารถเลือกรั้วตาข่าย รั้วทนสนิม ให้ดีได้ เพียงแค่ดูตามเทคนิคที่เราจะบอกต่อจากนี้ เริ่มต้นง่ายๆ เพียงแค่สอบถามซักนิด ว่าลวดนั้นของ รั้วตาข่าย หนาเท่าไร ถึง 2.5 มม. หรือไม่ ขอเพียงรั้วตาข่ายคุณมีลวดขนาด 2.5 มม. ลวดกึ่งสปริง และทนแรงดึงสูง ทุกเส้น!! ก็เรียกได้ว่าเป็นรั้วตาข่ายคุณภาพ รั้วทนสนิม ระดับเทวดาแล้ว

รั้วทนสนิม รั้วเทวดา

รั้วทนสนิม , รั้วตาข่าย

 

รั้วตาข่ายเทวดา กับความลับที่ไม่ธรรมดา

รั้วกึ่งสปริง

รั้วกึ่งสปริง: รั้วตาข่ายเทวดารั้วกึ่งสปริง

รั้วตาข่ายเทวดา รั้วกึ่งสปริง มหัศจรรย์ยิ่งกว่าที่คิด

รั้วตาข่ายถักปมเทวดา มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษ  นั่นคือ รอยหยักเพิ่มสปริง ด้วยเส้นลวดของรั้วตาข่ายเทวดา รั้วกึ่งสปริง จะต้องมี เส้นรอยหยักทุกเส้นในแนวนอน เพื่อรองรับการยืดขยายของเส้นลวด เส้นลวดจะมีความยืดหยุ่น เหนียว ไม่ขาดง่าย และคืนตัวกลับได้ดี เมื่อได้รั้วตาข่ายได้รับแรงกระแทก รั้วตาข่ายเทวดา ซึ่งรั้วกึ่งสปริง จะแตกต่างจากเส้นลวดทั่วไปที่ไม่มีรอยหยัก เส้นลวดจะไม่เหนียว  ขาดง่าย เมื่อได้รับแรงกระแทกอย่างแรง ล้อมรั้ว… ต้องเลือกรั้วตาข่าย รั้วกึ่งสปริง ที่คุ้มค่า รั้วตาข่าย คุณภาพดี รั้วราคาถูก และเป็นรั้วตาข่าย ที่มีมาตรฐานกันนะครับเทวดาขอแนะนำ

ด้วยเหตุผลที่รั้วตาข่ายเทวดาแข็งแรง รั้วกึ่งสปริง ทนทาน ก็เพราะเราเลือกใช้ลวดกึ่งสปริงที่มีขนาด 2.5 มม. ลวดกึ่งสปริง เป็นมาตรฐานของรั้วตาข่าย รั้วกึ่งสปริง เหมือนกับรั้วยุโรปเลยนะ จะบอกให้ แล้วยังเป็นรั้วแรงดึง รั้วกึ่งสปริง ที่แข็งแรงสุดๆ แม้แต่ควายมาฉุด ก็ยังไหว สมกับเป็นรั้วตาข่าย รั้วกึ่งสปริง ขั้นเทพ ที่เทวดาไม่ได้เสก แต่เทวดาก็อยากใช้นะครับผม อย่าลืมนะครับ จะซื้อรั้วตาข่าย รั้วกึ่งสปริง ลองเช็คซักนิด ว่าลวดหนาเท่าไร เป็นรั้วกึ่งสปริงไหม เพื่อรั้วที่ดีอยู่ด้วยกันไปยาวๆ ไม่ต้องเปลืองเงินซื้ออีกรอบ ใช้ยาวๆ ไปกับรั้วตาข่ายเทวดา

รั้วกึ่งสปริง

รั้วกึ่งสปริงและอุปกรณ์เสริม

บ้านเกิดของรั้วตาข่ายเทวดา

รั้วเทวดา

รั้วตาข่าย รั้วเทวดา รั้วกึ่งสปริง : บทความ

เทวดาขอเล่าถึง “บ้านเกิดของรั้วเทวดา”

รั้วตาข่าย เทวดานั้นกำเนิดมาจากโรงงานคุณภาพจากแดนมังกร รั้วตาข่าย รั้วเทวดา ที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001 และ GB รั้วตาข่ายเทวดาไม่ได้โด่งดังแค่แผ่นดินสยามเท่านั้น ยังมีการส่งขายรั้วตาข่าย คุณภาพไปต่างแดน ทั้งอเมริกาใต้ สหรัฐอเมริกา บอตสวาน่า แคนาดา สเปน และมาเลเซีย เรียกได้ว่าทั่วทุกทวีปกันเลยทีเดียว ที่เลือกใช้ รั้วตาข่าย เทวดา
ได้ตอกย้ำถึงคุณภาพที่ต่างชาติก็ยังยอมรับ กับรั้วตาข่ายเทวดาคุณภาพระดับสากล จนเทวดาต้องมาบอก

ถ้าใครมองหารั้วเทวดา รั้วตาข่าย คุณภาพ รั้วกึ่งสปริง รั้วทนสนิม รั้วตาข่ายสำเร็จรูป ก็ไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศ หาซื้อรั้วเทวดา ไดที่ ร้านตัวแทนจำหน่าย หรือเรียกหาเทวดาได้ที่ 0922839844 , 091-4142614

รั้วตาข่าย เหล็ก